Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Titel: Het weeskind
Auteur: John Lahutsky & Alan Philips
Uitgeverij: de Boekerij
ISBN: 978 90 225 5740 2

”In Rusland zijn er nog altijd vijfduizend kinderen die permanent aan bed gekluisterd zijn en veroordeeld zijn hun hele leven daar door te brengen. Ik denk dat als een normaal mens slechts één keer een bezoek brengt aan een van deze instellingen, hij of zij met een wond achterblijft die nooit zal helen.”
Aldus Sergej Koloskow.

Sergej is één van de mensen die Vanya leert kennen in zijn gevecht voor het recht op leven en ontwikkeling.
Vanya is een Russische jongen, te vroeg geboren en gediagnosticeerd met een hersenverlamming. Deze diagnose tekent zijn jonge leven. Hij wordt opgegeven en in een kindertehuis geplaatst. Weeskind? Nee. Zijn moeder wordt gedwongen haar ouderlijke gezag af te staan.

"Het weeskind" is het verslag van John Lahutsky, geboren als Vanya. Hem lukte het door zijn eigen sterke wil, kracht, innemendheid en veel geluk om de hel te ontsnappen en na negen jaar geadopteerd te worden door een Amerikaanse vrouw. Zijn liefste wens was een moeder. Zijn wens is vervuld, in tegenstelling tot die vijfduizend kinderen waar Sergej over praat.

Artikel 1 van de rechten van een kind: "Ieder kind heeft recht op liefde, bescherming, verzorging, om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen."

Vanya groeit op in Kindertehuis 10. Niemand praat met hem, niemand leert hem lopen, niemand knuffelt hem. Maar Vanya is slim en leert zichzelf en zijn vriendje Andrej praten. Ze leven in een groep met 60 kinderen die gekluisterd zijn aan bed of loopstoeltje.

Artikel 2 van de rechten van het kind: zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd. Wanneer Vanya 6 jaar is, moet hij voor een commissie verschijnen van psychiatrisch ziekenhuis 6. Zij bevinden hem zwakzinnig. Ze komen tot die conclusie, omdat Vanya een boom niet weet te benoemen, niet weet welke dag het is, of in welke stad hij woont. Hoe zou hij het kunnen weten? Niemand leerde het hem…

Artikel 3 van de rechten van het kind: Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Vanya wordt naar een gesticht gestuurd. “Het leek of Vanya buiten het bereik van engelen was geraakt en in de krochten van de hel was beland, waar zijn menselijkheid hem geleidelijk aan werd afgenomen. Eerst werd zijn haar bruut afgeschoren, zodat hij eruit zag als een gevangene. Vervolgens verslechterde zijn vloeiende spraakvermogen doordat hij niemand had om mee te praten, en kon hij alleen nog maar fluisteren. Toen, doordat hij in de meest afschrikwekkende omstandigheden leefde en gruwelijk verwaarloosd en mishandeld werd, verloor hij zijn zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Tenslotte begonnen zijn handen oncontroleerbaar te trillen door de medicatie die hij kreeg om hem te kalmeren. Hij viel in een eindeloos diepe, donkere put, waar een mens niet langer mens meer is en een punt bereikt dat hij niet meer teruggehaald kan worden.”

Kinderen hebben rechten. Deze vijfenveertig rechten staan beschreven in het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Het VN-Kinderrechtenverdrag bestaat sinds 1989 en gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen vanaf de geboorte tot aan de achttiende verjaardag. Rechten van kinderen gelden voor alle kinderen in 193 landen.  Rusland behoort tot de landen die het verdrag hebben ondertekend. Helaas komt voor veel kinderen zoals Vanya de hulp te laat. Zij sterven op jonge leeftijd in een kindertehuis. “Er stond een enkel woord boven de deur: lijkenhuis…..’de enige garantie die deze kinderen hebben, is een plaats in het lijkenhuis, en daar worden ze iedere keer dat ze naar buiten mogen aan herinnerd.’”

“Het weeskind” laat de kracht van Vanya zien, die zichzelf in de kijker weet te spelen en in staat is de harten van Vika en Sarah, twee vrijwilligers die Kindertehuis 10 bezoeken, te stelen. Twee vrouwen die een wond krijgen na een bezoek aan een Russisch kindertehuis, en beseffen dat ze iets moeten doen voor Vanya en vele andere kinderen die op hun pad komen. “Het weeskind” laat je ook achter met de vraag hoe het moet zijn als kind in zo’n kindertehuis om te beseffen dat jij niet tot de gelukkigen behoort die een tweede kans in het Westen krijgen.

Dit verhaal is zo aangrijpend, overweldigend, dat het je haast passief maakt of het eerste vliegtuig naar Moskou laat boeken. Bij zo’n verhaal doen tekorten in schrijfstijl er niet toe. Je leeft vanaf de eerste tot de laatste letter met Vanya mee, blij dat je al in het begin weet dat het verhaal een happy eind kent.

Waardering: 7,5/10


Lees "Het Weeshuis" zelf!

 

Deze site maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologie.

We doen er verder niets mee, maar volgens de EU-richtlijn moeten we u hierop wijzen. Als u uw browserinstellingen niet aanpast, gaat u hiermee akkoord. Learn more

I understand